undeadarena

Largest Live Action Role Play arena in Central Europe.

Všeobecné obchodné podmienky, návštevný poriadok a pravidlá hier

 

 1. Uplatnením vstupenky alebo kupónu hráč súhlasí s nasledovnými obchodnými podmienkami a dôležitými všeobecnými pravidlami hier.

 2. Všetky hry sú dostupné iba pre osoby staršie 15 rokov s výnimkou hier označených ako "od 18 rokov". V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za takúto nepolnoletú osobu plnú zodpovednosť.

 3. Celá aréna je prevažne kulisový priestor (nie pevnosť), prosíme hráčov aby tak k prostrediu pristupovali. Je zakázané čokolvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení alebo poškodení z nedbanlivosti či nešetrného hrubého zaobchádzania s vybavením arény, má organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. Pri nekultivovanom či disociálnom správaní hráčov má organizátor právo kedykoľvek hru ukončiť.

 4. V prípade interakcie nami vložených živých postáv v hrách, sú prísne zakázané fyzické útoky na komparzistov. Ak Vás komparzista chytí za ruku, znamená to dolapenie hráča, hráč sa nebráni ale spolupracuje s komparzistom a riadi sa jeho pokynmi. Fyzická agresia znamená okamžité zastavenie celej hry a vylúčenie hráča z herného poľa, prípadne ukončenie celej hry ako takej.

 5. Aréna sa nachádza v priestoroch starej továrne, preto považujeme za dôležité oboznámiť Vás a upozorniť na určité špecifiká ako hlavne mierne zvýšená prašnosť a nižšia teplota v zimných mesiacoch. Hráči akceptujú dané herné podmienky. Odporúčame si obliecť staršie teplé veci, u ktorých nebude prekážať prípadné drobné ušpinenie (ktoré je však bez problémov vyprateľné). V aréne je možné zapožičanie herného overalu alebo plášťa na ochranu odevu. V určitých hrách je automatickou súčasťou hry.

 6. Vzhľadom na spomínanú mierne zvýšenú prašnosť, aktivity sa neodporúčajú astmatikom a silným alergikom. V prípade že ste si vedomý uvedených diagnóz, podstupujete hru na vlastné riziko a vedomie.

 7. Vzhľadom na horrorové prostredie a efekty, silne neodporúčame hry psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epyleptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. V opačnom prípade vstupujú osoby do arény na vlastné riziko.

 8. Celá aréna je neustále monitorovaná kamerami s nočným videním a v prípade akejkolvek viditeľnej krízovej situácie je hra ukončená.

 9. Hru môžu hráči kedykolvek ukončiť hlasným zvolaním „koniec“ alebo oslovením personálu / komparzistov.

 10. Obmedzenia továrenského priestoru žiaľ neumožňujú bezbariérový prístup, prosíme myslite na to pred kúpou vstupeniek. Priestor je dostupný iba prostredníctvom schodiska.

 11. Počas hier je v celej aréne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje či iné omamné látky. Hry vyžadujú z bezpečnostného hladiska plné sústredenie a plne kontrolované motorické schopnosti.V prípade podozrenia personálu na hráča pod vplyvom alkoholu alebo iných látok má organizátor právo takéhoto hráča z hry vylúčiť bez nároku na vrátenie vstupného.

 12. Počas airsoftových hier je každý hráč povinný mať neustále nasadené ochranné pomôcky určené inštruktorom (hlavne ochranné okuliare) a riadit sa pokynmi inštruktora. Zloženie určených ochranných pomôcok vykonáva hráč na vlastné riziko.

 13. Počas ostatných teambuildingov a aktivít sú všetci hráči a účasntíci povinní riadiť sa pokynmi inštruktora, prípadne organizátorov.

 14. V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov má prevádzkovateľ UNDEADARENA.COM právo zrušiť hru pred jej začatím alebo ju ukončiť počas priebehu bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, UNDEADARENA.COM ponúkne účastníkovm bezplatne náhradný termín alebo preplatí vsupenku hráčom v plnej výške ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.

 15. Každý hráč sa zaväzuje dodržiavať uvedné pravdilá, vstupom do arény prejavuje súhlas s podmienkami.

 16. Každý hráč vstupuje do arény na vlastné riziko.

border

ĎAKUJEME SPONZOROM, PARTNEROM A OSOBÁM KTORÉ NÁM POMOHLI:

MLYNICATri Completing, s.r.o.Sound ProductionSalvus, s.r.o.P+K, s.r.o.Divadlo L+SISE, s.r.o. - Stavebná firmaBUCINA EKOBAL Slovakia
border

Partnerské odkazy:

sponzor