undeadarena

Largest Live Action Role Play arena in Central Europe.

Všeobecné obchodné podmienky, návštevný poriadok a pravidlá hier

 

 1. Uplatnením vstupenky alebo kupónu hráč súhlasí s nasledovnými obchodnými podmienkami a dôležitými všeobecnými pravidlami hier.

 2. Všetky hry sú dostupné iba pre osoby staršie 15 rokov s výnimkou hier označených ako "od 18 rokov". V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za takúto nepolnoletú osobu plnú zodpovednosť.

 3. Celá aréna je prevažne kulisový priestor (nie pevnosť), prosíme hráčov aby tak k prostrediu pristupovali. Je zakázané čokolvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení alebo poškodení z nedbanlivosti či nešetrného hrubého zaobchádzania s vybavením arény, má organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. Pri nekultivovanom či disociálnom správaní hráčov má organizátor právo kedykoľvek hru ukončiť.

 4. V prípade interakcie nami vložených živých postáv v hrách, sú prísne zakázané fyzické útoky na komparzistov. Ak Vás komparzista chytí za ruku, znamená to dolapenie hráča, hráč sa nebráni ale spolupracuje s komparzistom a riadi sa jeho pokynmi. Fyzická agresia znamená okamžité zastavenie celej hry a vylúčenie hráča z herného poľa, prípadne ukončenie celej hry ako takej.

 5. Aréna sa nachádza v priestoroch starej továrne, preto považujeme za dôležité oboznámiť Vás a upozorniť na určité špecifiká ako hlavne mierne zvýšená prašnosť a nižšia teplota v zimných mesiacoch. Hráči akceptujú dané herné podmienky. Odporúčame si obliecť staršie teplé veci, u ktorých nebude prekážať prípadné drobné ušpinenie (ktoré je však bez problémov vyprateľné). V aréne je možné zapožičanie herného overalu alebo plášťa na ochranu odevu. V určitých hrách je automatickou súčasťou hry.

 6. Vzhľadom na spomínanú mierne zvýšenú prašnosť, aktivity sa neodporúčajú astmatikom a silným alergikom. V prípade že ste si vedomý uvedených diagnóz, podstupujete hru na vlastné riziko a vedomie.

 7. Vzhľadom na horrorové prostredie a efekty, silne neodporúčame hry psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epyleptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. Hru neodporúčame tak isto ženám v akomkoľvek štádiu tehotenstva. V opačnom prípade vstupujú osoby do arény na vlastné riziko.

 8. Celá aréna je neustále monitorovaná kamerami s nočným videním a v prípade akejkolvek viditeľnej krízovej situácie je hra ukončená.

 9. Hru môžu hráči kedykoľvek ukončiť hlasným zvolaním „koniec“ alebo oslovením personálu / komparzistov.

 10. Obmedzenia továrenského priestoru žiaľ neumožňujú bezbariérový prístup, prosíme myslite na to pred kúpou vstupeniek. Priestor je dostupný iba prostredníctvom schodiska. Herný priestor obsahuje aj nenáročné prekážky, pri ktorých je nutné podliezanie, chôdza v podrepe alebo pohyb cez zúžený priestor, preto nie sú hry vhodné pre osoby s pohybovými obmedzeniami. V prípade záujmu o účasť takýchto osôb na hre kontaktujte organizátora pred zakúpením hry, v určitých prípadoch je možná úprava priestoru za účelom zníženia fyzickej náročnosti. Počas hier je priestor zatemnený a zaparený, hráči používajú zdroje svetla baterky, táto skutočnosť je dôležitá pre hráčov so zhoršeným zrakom hlavne v šere a tme a preto je účasť na hre na zvážení záujemcu. Počas hier beží na pozadí hlasný zvukový podmaz, ktorý môže spôsobiť problémy alebo značný diskomfort osobám s ochoreniami sluchového ústrojenstva alebo osobám s načúvacím zariadením.

 11. Počas hier je v celej aréne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje či iné omamné látky. Hry vyžadujú z bezpečnostného hladiska plné sústredenie a plne kontrolované motorické schopnosti.V prípade podozrenia personálu na hráča pod vplyvom alkoholu alebo iných látok má organizátor právo takéhoto hráča z hry vylúčiť bez nároku na vrátenie vstupného.

 12. Počas hry je prísne zakázané vyhotovovať akýkoľvek fotografický, zvukový či audiovizuálny záznam a to akýmkoľvek zariadením ako kamery, smartfóny, diktafóny, fotoaparáty a podobne. Scenár, priebeh hry, kulisy a masky podliehajú autorským právam spoločnosti UNDEADARENA.COM, s.r.o. ako duševného a umeleckého vlastníctva. Vyhotovovanie, šírenie alebo použitie takéhoto záznamu bez súhlasu spoločnosti UNDEADARENA.COM, s.r.o. môže byť postihované občianskoprávnou cestou alebo trestným stíhaním.

 13. Počas airsoftových hier je každý hráč povinný mať neustále nasadené ochranné pomôcky určené inštruktorom (hlavne ochranné okuliare) a riadit sa pokynmi inštruktora. Zloženie určených ochranných pomôcok vykonáva hráč na vlastné riziko.

 14. Počas ostatných teambuildingov a aktivít sú všetci hráči a účasntíci povinní riadiť sa pokynmi inštruktora, prípadne organizátorov.

 15. V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov, či nekultivovaného správania sa hráčov má prevádzkovateľ UNDEADARENA.COM právo zrušiť hru pred jej začatím alebo ju ukončiť počas priebehu bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, UNDEADARENA.COM ponúkne účastníkovm bezplatne náhradný termín alebo preplatí vstupenku hráčom v plnej výške ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.

 16. Každý hráč sa zaväzuje dodržiavať uvedné pravdilá, vstupom do arény prejavuje súhlas s podmienkami.

 17. Rezervácie termínov fungujú prostredníctvom záväznej objednávky výhradne emailom alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke www.undeadarena.com/objednat-hru a to minimálne 1 deň predom. Po objednávke klient obdrží potvrdenie rezervácie a platobné údaje, na základe ktorých je potrebné uhradiť príslušný poplatok za hru pred termínom teambuildingu. Zmenu počtu hráčov je možné vykonať najneskôr do 24 hod. pred termínom teambuildingu, pričom je výsledná cena zohľadnená buď úpravou vstupného alebo dobropisom po teambuildingu, v opačnom prípade sa objednávka považuje za uzavretú a záväznú. Ak príde na teambuilding menší počet hráčov bez oznámenia o úprave, uzavreté vstupné funguje ako v divadle, kine či napr. pri letenke. Ak sa účastníci bez oznámenia nedostavia, vstupenka im prepadá - teambuilding je pripravený vždy podľa objednávky.

 18. Každý hráč vstupuje do arény na vlastné riziko.

border

ĎAKUJEME SPONZOROM, PARTNEROM A OSOBÁM KTORÉ NÁM POMOHLI:

MLYNICATri Completing, s.r.o.Sound ProductionSalvus, s.r.o.P+K, s.r.o.Divadlo L+SISE, s.r.o. - Stavebná firmaBUCINA EKOBAL Slovakia
border

Partnerské odkazy:

sponzor